Ścieżka ul. Koziegłowska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ludowy Kub Sportowy „Zieloni” Żarki uzyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Żarkach wzdłuż ul. Koziegłowskiej – od ul. Jagodowej do drogi leśnej wraz z wyposażeniem miejsca odpoczynku” objętych Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w zakresie działania 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Wniosek trafił do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania  Jurajska Ryba. Obejmuje fragment od ul. Jagodowej w kierunku Żarek do drogi leśnej. W planach ścieżka rowerowa o szer. 2,5 m, nawierzchnia z kruszywa kamiennego na długości 555 m, z miejscem do wypoczynku. Dofinansowanie 44 400,00 zł.